Logg inn

Glemt? Bli medlem? Kontakt / hjelp
 

Jigsaw

<div style="border:1px solid black;margin:0;padding:0;height: 500px;">
<object style="margin:0;padding:0;" width="100%" height="100%" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="movie" value="http://static.jigsawsite.com/puzzles/2014/10/15/14133720505101709_4x5.swf" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="FlashVars" value="hidethumb=0&bestTime=209&play=0&scoreurl=" />
<embed style="margin:0;padding:0;" name="puzz" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" FlashVars="hidethumb=0&bestTime=209&play=0&scoreurl=" src="http://static.jigsawsite.com/puzzles/2014/10/15/14133720505101709_4x5.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="100%" height="100%">
</embed>
</object>
</div>
<p><a title="play 1000s of jigsaw puzzles online" href="http://jigsawsite.com/%22%3EOnline jigsaw puzzles</a> from <a title="create jigsaw puzzles from your photos" href="http://jigsawsite.com%22%3ejigsawsite.com%3c/a%3E%3C/p>

Bli medlem?

Bli medlem
Vinner 100 000 kroner
imageLes mer...

Ukens premier

Dagens high score

  • Alle
  • Kryssord
  • Sudoku
  • Quiz
1kari_fauskanger135
2115
3brianstensland110
4guronor25
5magnen9
High score

Kryssordleksikon

  • Spørreord
  • Svarord
Søk med spørreord (?)

Dagens gratisoppgave

Dagens Gratisoppgave
imageLa meg teste...

Facebook

Dersom du har koblet din profil på kryssord.no mot din konto på Facebook kan du logge inn her ved hjelp av brukernavnet og passordet du bruker på Facebook.