meny
(?)

Søk med spørreord

Den vanligste søkemetoden der du angir søkeordet slik det står i kryssordet og oppgir antall bokstaver i svarordet.

Eksempler:

Søkeord: test = Viser alle svarord uavhengig av antall bokstaver

Angi antall bokstaver i svarordet slik:

test,5 (antall bokstaver=5)

test,pr?v? (antall bokstaver=5)

(?)

Søk i svarord

Søk etter svarord uten å bruke spørreord.

Bruk erstatningstegn:

? (spørsmålstegn): Indikerer en ukjent bokstav i svarordet

* (stjerne): Indikerer en eller flere ukjente tegn (ubestemt lengde)

Eksempel:

pr?ve gir 'prove' og 'prøve' (nøyaktig 5 bokstaver)

prø* gir alle svarord som begynner på prø (uavhengig av lengde),

*ere,5 gir alle svarord som slutter på 'ere' og med 5 bokstaver.

(?)

Fritekstsøk

Søk etter alle spørreord i leksikonet som inneholder eller begynner med det ordet du søker etter.

 

Jigsaw

<div style="border:1px solid black;margin:0;padding:0;height: 500px;">
<object style="margin:0;padding:0;" width="100%" height="100%" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="movie" value="http://static.jigsawsite.com/puzzles/2014/10/15/14133720505101709_4x5.swf" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="FlashVars" value="hidethumb=0&bestTime=209&play=0&scoreurl=" />
<embed style="margin:0;padding:0;" name="puzz" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" FlashVars="hidethumb=0&bestTime=209&play=0&scoreurl=" src="http://static.jigsawsite.com/puzzles/2014/10/15/14133720505101709_4x5.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="100%" height="100%">
</embed>
</object>
</div>
<p><a title="play 1000s of jigsaw puzzles online" href="http://jigsawsite.com/%22%3EOnline jigsaw puzzles</a> from <a title="create jigsaw puzzles from your photos" href="http://jigsawsite.com%22%3ejigsawsite.com%3c/a%3E%3C/p>